Šta je meditacija – Džidu Krišnamurti

0
445
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Pre svega moramo da shvatimo značaj čula. Većina nas reaguje ili deluje u skladu sa pobudama, prohtevima i zahtevima naših čula. I ta čula nikada ne deluju kao celina, već isključivo delimično.
Istražite ovo još malo za sebe, razgovarajte o tome zajedno, da sva naša čula nikada ne funkcionišu, kreću se, deluju, kao celina, holistički. Ako posmatrate sebe i svoja čula, videćete da jedno ili drugo čulo postaju dominantni. Jedno ili drugo čulo uzima veći deo u posmatranju u svakodnevnom životu. Tako da u našim čulima uvek postoji neravnoteža.
E sad da li je moguće, ovo što sada radimo je deo meditacije, je li moguće da čula deluju kao celina? Da posmatrate kretanje mora svetle vode, večno nemirnih voda, da posmatrate te vode potpuno sa svim svojim čulima? Ili drvo, ili osobu ili pticu u letu ili baru, sunce koje se rađa, ili mesec koji izlazi, da to posmatrate, gledate u to sa svim čulima potpuno probuđenima. Ako to učinite, onda otkrivate za sebe, ja vam ne govorim, ja nisam vaš autoritet, ja nisam vaš guru, vi niste moji sledbenici, sledbenici su najdestruktivniji ljudi, i gurui isto tako.

Ako to osmotrite, ako osmotrite to delovanje svih čula naći ćete da nema središta iz kojeg se čula kreću. Da li to isprobavate dok razgovaramo o tome? Da pogledate na svoju devojku, ili muža ili ženu ili drvo ili kuću sa svim visoko aktivnim oseljivim čulima. Onda u tome nema ograničenja. Pokušajte to. Učinite to i otkrijte za sebe. To je prva stvar koja se treba razumeti, a to je mesto čula. Jer većina nas deluje delimičnim ili pojedinim čulima.
Nikada se ne krećemo ili živimo sa svim svojim čulima potpuno probuđenim, rascvetanim. Jer većina nas živi, deluje, i razmišlja delimično, tako da je jedno od naših istraživanja to da čula deluju u potpunosti i da razumemo značaj i iluzije koje čula stvaraju. I da čulima postavimo na svoje pravo mesto, što znači da ih ne potiskujemo, ne kontrolišemo, da ne bežimo od njih već da čula stavimo na pravo mesto. Ovo je važno jer u meditaciji, ako želite da u nju uđete vrlo duboko, u slučaju da nismo svesni čula, ta čula stvaraju različite oblike neuroza, različite oblike iluzija, ona dominiraju našim emocijama itd. Dakle to je prva stvar koju treba shvatiti, ukoliko su čula potpuno probuđena, rascvetana, onda telo postaje izvanredno mirno.

Da li ste sve to primetili? Ili ja razgovaram sa sobom? Jer većina nas sili svoja tela da sede mirno, da se ne vrpolje, ne miču itd. – znate već. Međutim ako sva čula funkcionišu zdravo i normalno, vitalno, onda se telo opušta i postaje veoma veoma tiho. Ako tako učinite.

Onda se postavllja pitanje: šta je vreme?406635986_fa8da57692_b.jpg (1024×956)
Koje je mesto vremena u meditaciji?
I koje je mesto kontrole u meditaciji?

Pozabavimo se prvo je li moguće živeti život, svakodnevni život, ne povremeno, već živeti život bez bilo kog oblika kontrole. Što ne znači popustljive aktivnosti, ili činiti šta se kome sviđa, odbacivati tradiciju – znate već šta savremeni mladi ljudi rade. To znači bez žaljenja, bez sputavanja, bez kontrole – čini šta želiš. Što stariji ljudi rade u svakom slučaju, jedino što oni misle da je to njihova povlastica, nešto što su sami izumeli. Sada mi postavljamo pitanje, je li moguće živeti život bez bilo kakvog oblika kontrole, jer tamo gde ima kontrole, tamo postoji delovanje volje. Dakle, šta je volja?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here