Šta je Darma?

0
936
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

dharma.jpg

Živeti po Darma principu može pozitivno uticati na naše živote. Iako priznajem da je ova tema vredna doživotnog istraživanja, postoje dobri razlozi za razmatranje i uključivanje ovog koncepta u vaš život upravo sada. Baš kao što najmanji trzaj na strelca sa lukom i strelom koji povlači unazad, može promeniti putanju strele drastično, trenutak refleksije sada, može da promeni pravac vašeg života u godinama koje dolaze. Darma je kompleksna reč koja nema jednostavan prevod, ali kroz ovaj tekst ćete steći priliku da razmotrite njen značaj u vašem životu.

Klasična sanskrit imenica Darma je poreklom iz korena reči ”dhr”, koja znači ”zadržati, održati, sačuvati” i predstavlja značenje ”onoga što se uspostavlja ili osniva”, a time i formu ”zakona”. Izvedena je iz stare vedske osnove sanskrita ”dharman”, sa doslovnim značenjem ”nosilac, oslonac”.

Zbog načina na koje je društvo nastalo, mi često izjednačavamo zakone, discipline i uređujemo stvari koje se sprovode (nekad i prisilno) nad nama iz spoljnog sveta. Čak i mnoge religije poput hrišćanstva, često ističu neku vrstu kazne za nas, da radimo dobro ili da se ispovedamo propovedniku, ili da ćemo biti odbijeni na vratima raja kada umremo. Darma dolazi iz tradicije čiji centar dolazi iz unutra ka spolja, sa punim naglaskom na duhovni rast, pravac, i mudrosti kao stvari za kojima tragamo i pronalazimo u nama.
To ne znači da se negira značaj spoljašnjih zakona, reda, učitelja, itd., već je cilj da donese balans našem načinu razmišljanja koje često ne daje veliki značaj slušanju sopstvenog unutrašnjeg bića ili intuicije.

Hinduizam opisuje Darmu kao prirodne univerzalne zakone čije poštovanje omogućuje ljudima da budu zadovoljni i srećni, i da se sačuvaju od degradacije i patnje. Darma je moralni zakon u kombinaciji sa duhovnim disciplinama koje vodi nečiji život. ~ Subhamoy Das

Činjenica je da trošimo puno vremena tragajući za spoljašnjom validacijom, pohvalama od prijatelja, uspeh kroz moć i novac, da se često osećamo isprazno. Kada su zakoni nešto što se shvata da postoji samo u spoljašnjosti, onda mi sebe zavaramo sa razmišljanjem da se možemo izvući sa stvarima kada niko ne gleda. Duhovne tradicije nas podsećaju da ovo nije moguće. Biti odgovoran prema sebi, sopstvenim vrednostima, našem višem cilju je izvor prave sreće i lične moći. To je deo razumevanja naše Darme.

Monier-Williams, široko citiran izvor definicija i objašnjenja reči sanskrita i koncepta hinduizma, nudi brojne definicije reči Darma kao što su: ono što se uspostavlja ili osniva, postojana uredba, statut, zakon, praksa, običaj, dužnost, pravo, pravda, vrlina, moral, etika, religija, verske zasluge, dobra dela, priroda, karakter, kvalitet, vlasništvo. Ipak, svaka od ovih definicija nije kompletna, dok kombinacija ovih prevoda ne prenosi potpun smisao ove reči. U običnom govoru, Darma znači ”pravi način života” i ”put pravednosti”.

darmaPUT PRAVEDNOSTI

Koherentnost između našeg unutrašnjeg ja, i sveta oko nas, je moćno mesto za postojanje. Često se borimo da dostignemo nešto, kada nismo usklađeni sa našom pravom prirodom. Možemo ići na silu kroz to ponekad, da bi ostvarili materijalni uspeh i pohvale drugih, ali unutar nas mi znamo da nešto nedostaje. U drugim prilikama mi vidimo suprotnost toga, kada svedočimo talentovanom, ali gladnom muzičaru ili umetniku, koji je ispunjen iznutra, ali nije sposoban da se brine o sebi u stvarnom svetu.

Darma je kosmički princip koji je teško, ako ne i nemoguće, definisati. Naša Darma je naše istinsko mesto u kosmičkom procesu: u vremenu, u prostoru, u svesti, u mislima, delima i željama. Večni princip Darme određuje skladne funkcije kosmičkog procesa. Da bismo ispunili našu ulogu u božanskoj igri, mi moramo da se ponašamo u našoj Darmi. To znači da, moramo da radimo pravu stvar, u pravo vreme, na pravi način i iz pravih razloga. Ovime postižemo balans. Kada uspostavimo balans u sebi, to osigurava našu dobrobit i dobrobit društva. I otvara božanski put pripremljen za nas. ~ Ramesh Manocha

Kada smo usklađeni sa našom Darmom, to je kao sila, veća od nas koja nam daje snagu. Prepreke nestaju same i osećamo naše mesto u protoku života kao surfer koji je uhvatio savršen talas. Tako vidimo prave majstore koji koriste mudrost svoje unutrašnje discipline i koji primenjuju to u svetu oko njih na fizičke ili duhovne načine. Na primer, muzičar koji može da primeni harmonsku muzičku teoriju u njegovim društvenim odnosima, ili arhitekta koji može da sagradi mostove razumevanja između ljudi. Na ovaj način Darma obuhvata čitav naš život, šireći ga iz našeg centra kroz uticaj na svakoga i sve oko nas.

Znamo da ostvareni muzičar provodi puno vremena u vežbanju skale, a surfer propušta puno talasa na njegovom putu ka majstorstvu. Mi imamo alate koji su posebno namenjeni za podešavanje naše Darme. Alati kao što su meditacija, joga, dijeta, intuicija, i drugi koji su lako dostupni svakome ko želi da uči.

Mi učestvujemo u doživotnom putovanju sa sobom i svima oko nas, i to je razlog zašto dosežemo jedni druge kroz medije ili zajednicu. Postoji bezbroj načina da pomognemo jedni drugima da pronađemo svoj unutrašnji poziv, ali svako od nas ima svoj jedinstveni način da se uskladi sa Darmom. Ukoliko nikada ne damo sebi vremena da razmotrimo ovo, možemo provesti ceo naš život tragajući za eksternim zadovoljstvima, osećajući prazninu u sebi.

Original: upliftconnect.com

Foto&Video&Tekst preuzeti sa portala ForensicSoul
Izvor: ForensicSoul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here