Psihoterapija i savetovanje

0
46

psiho-i-savetovanje.jpg

Za razliku od različitih vrsta laičke pomoći (kao što su pomoć prijatelja, rođaka, komšija, sveštenika, učitelja itd) psihoterapijapsihološko savetovanje predstavljaju vid formalne, stručne psihološke pomoći. Psihoterapeuti su obučeni stručnjaci (mogu biti i psiholozi i psihijatri) koji su završili odgovorajuće edukacije za neku vrstu psihoterapije. Dakle, za razliku od laika, psihoterapeut je osoba stručnjak, koja oslanjajući se na teorijsko-metodološka znanja na sistematičan način pomaže osobama sa psihološkim problemima.

Psihoterapija je vrsta psihološkog tretmana u kojem psihoterapeut primenjujući psihološke metode i tehnike u kontekstu uspostavljenog terapijskog odnosa nastoji da u saradnji sa klijentom (osobom koja je došla na psihoterapiju) ostvari unapred dogovorene terapijske cilje kao što su: otklanjanje neprijatnih psihičkih simptoma (npr strahova, depresivnih simptoma itd) i psihičke patnje ali i poboljšanja kvaliteta psihološkog funkcionisanja i ostvarivanja psihološkog rasta i razvoja.

U psihoterapijskom procesu između psihoterapeuta i klijenta razvija se terapijski odnos. Terapijski odnos je specifična vrsta odnosa između dve osobe (ako je reč o individualnoj terapiji) koji podrazumeva odnos poverenja, odnos koji je emocionalno obojen, ali ujedno i profesionalni odnos u kome je klijent korisnik usluga, a psihoterapeut profesionalac koji poštuje klijentova prava, pre svega pravo poverljivosti (sve informacije koje psihoterapeut ima o klijentu, psihoterapeut ne sme prenositi trećim licima, izuzev ako postoji sumnja da klijent može počiniti neko krivično delo, ubistvo, samoubistvo itd), bezuslovno prihvata klijenta (bez obzira na to o čemu klijent priča i šta on/ona radi u svom životu), nastoji da klijenta razume i pruži psihološku pomoć u skladu sa stručnim, etičkim i moralnim standardima.

Tokom psihoterapije psihoterapeut koristi različite psihološke tehnike kako bi klijentu pomogao da razume svoje probleme, da promeni svoje štetne obrazce mišljenja, osećanja i ponašanja koji klijenta sprečavaju da ostvari željene ciljeve. Psihoterapija može biti individualna (rad sa jednim klijentom) ili grupna (grupe od 5 do 20 klijenata).

Kako izgleda tipična psihoterapijska seansa?

Na prvoj psihoterapijskoj seansi klijent i psihoterapeut se upoznaju, međusobno predstavljaju jedan drugome, psihoterapeut saopštava klijentu svoje stručno zvanje, vrstu terapije kojom se bavi, objašnjava osnove prinicipe rada i pravila ponašanja, a klijent iznosi svoje lične probleme, razloge zašto je došao/la na psihoterapiju itd.

Tokom tog prvog susreta, psihoterapeut obično prikuplja osnovne informacije o klijentu (podaci o uzrastu, zanimanju, porodici itd), osnovne informacije o problemu zbog kojeg je klijent došao/la i po potrebi primenjuje određene psihološke testove. Tokom prvog susreta klijent i psihoterapeut se dogovaraju oko terapijskih ciljeva (onoga što klijent želi da postigne i promeni kod sebe), termina i načina viđanja.

Svaka terapijska seansa traje uvek 1 čas. Učestalost dolazaka klijenta zavisi od dogovora između klijenta i psihoterapeuta, pre svega u zavisnosti od klijentovih potreba, težine problema i hitnosti da se problem reši. Tipično klijenti dolaze jednom nedeljno. Ono što je važno je da klijenti dolaze redovno u dogovorenim terminima jer često izostajanje i pravljenje pauza u radu značajno usporava i remeti ostvarenje željenih terapijskih ciljeva. Takođe je važno da klijenti aktivno učestvuju u psihoterapijskom radu, jer željene psihološke promene se ne mogu ostvariti bez klijentove saradnje.

Slično psihoterapiji psihološko savetovanje predstavlja vrstu psihološke pomoći u kojem savetnik pomaže klijentu da razume i razreši svoje emocionalne probleme. Potrebno je naglasiti da psihološko savetovanje nije davanje saveta kako to sam naziv može sugerisati. Psihološki savetnik ne govori klijentu šta on/ona treba da radi u svom životu ili kako treba da se ponaša u određenim situacijama. Zadatak savetnika je isključivo da razume klijenta i da omogući klijentu da bolje razume sebe, sopstvene postupke, misli i osećanja i da ostvari željene promene, dok klijent sam preuzima odgovornost za svoje promene i životne odluke.

Ko sve može imati koristi od psihoterapije psihološkog savetovanja?

Svi oni pojedinci, parovi i grupe ljudi koji imaju neke emocionalne probleme koji ih ometaju u svakodnevnom životu i odnosima sa drugim ljudima, koji prolaze kroz različite vrste životnih kriza i koji žele da bolje razumeju sebe i unaprede svoje psihološko funkcionisanje. Psihoterapija i psihološko savetovanje (naročito u privatnoj praksi) nije adekvatan način tretmana za osobe koje pate od teških duševnih oboljenja i pojedinih psihičkih poremećaja (kao što su psihotični poremećaji, teške depresije u čijoj osnovi postoje i biološki uzročnici bolesti, bolesti zavisnosti, disocijalni poremećaj ličnosti, autizam, mentalne retardacije itd), za ovu grupu ljudi preporučuje se lečenje u specijalizovanim medicinskim ustanovama uz primenu adekvatne farmakoterapije (lekova) i nadzora lekara specijalizovanih za tretman tih poremećaja.

U našoj zemlji postoje brojne predrasude o psihoterapiji i psihološkom savetovanju. Jedna od tipičnih predrasuda je da na psihoterapiju odlaze samo duševno poremećene osobe („ludaci“). Kao što je gore pomenuto to nije istina, baš naprotiv, najviše koristi od psihoterapije imaju osobe iz široke populacije, osobe koje nisu duševno bolesne a pate zbog različitih emocionalnih problema. To su osobe koje imaju hrabrosti da priznaju da imaju određene probleme i koje su motivisane da ih reše uz pomoć stručnjaka. Kao što se obraćamo pravniku za pravni savet tako isto se možemo obratiti psihologu za psihološko savetovanje ili psihoterapiju kako bi rešili psihološke probleme, u razvijenim zemljama sveta to je dugogodišnja i uobičajena praksa.

Vladimir Mišić dipl. psiholog

Previous articleStići do cilja malim koracima
Next articleRAJ koji nam je namenjen
Dr Vladimir Mišić je diplomirani psiholog, psihoterapeut, psihološki savetnik, life coach (Quick-Goals, CBT Coaching), praktičar RE&CBT (Rational Emotive & Cognitive Behavioral Therapy), praktičar metoda RPT (Rapid Personal Transformation), Master of Persuasion & Influence, Praktičar metoda Spiritualne Tehnologije Živorada Slavinskog (Duboki PEAT, DP4, DP2, Univerzalni proces, Aspektika), praktičar metoda za integraciju unutrašnjih konflikata Integra Protokol (metod Vladimira Stojakovića), i praktičar Vegetoterapije (metoda Dr Wilhelm Reich-a). Vladimir je osnivač sajta Vaš Psiholog, psihološkog savetovališta Ekvilibrijum u Beogradu, roditelj, suprug i još mnogo toga. Vladimir ima desetogodišnje iskustvo u psihoterapiji, psihološkom savetovanju, edukaciji i coaching-u. O njegovoj kompetentnosti i kvalitetu svedoče njegovi brojni zadovoljni klijenti i studenti širom zemlje i sveta. U svojoj profesionalnoj karijeri najviše se bavi radom sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra (napadi panike, generalizovana anksioznost, opsesivno kompulsivni poremećaj, socijalna anksioznost, depresije), savetovanjem u partnerskim odnosima (bračno i partnersko savetovanje), prevazilaženju seksualnih disfunkcija u čijoj osnovi su psihološki uzroci, problemima u učenju kod dece i adolescenata, stres menadžmentu, ličnom rastu i razvoju. Dr Vladimir Mišić ima dugogodišnje iskustvo u savetovanju i psihoterapiji putem skajpa (SKYPE). On je prvi u našoj zemlji započeo takvu vrstu psihološke prakse na sistematski i profesionalan način. Do sada imao je prilike da radi sa mnogo naših ljudi širom sveta (SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Nemačke, Austrije, Švajcarske, Italije, Španije, Danske, Švedske, Hrvatske, BiH, Crne gore, Slovenije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Poljske, Rusije, Jordana). Njegovo bogato iskustvo u savetovanju na daljinu nam je pokazalo da ova vrsta rada predstavlja dragocenu vrstu pomoći za sve one koji žive daleko, često putuju ili žive u mestima u kojima ne mogu pronaći psihologa. Pored psihoterapije i coachinga Vladimir Mišić se bavi i profesionalnom edukacijom studenata. Do sada edukovao je mnogo studenata koji sada imaju svoje privatne prakse u Beogradu i uspešno rade sa klijentima. Kontakt email: onlinepsihoterapija@gmail.com Skype name: vaspsiholog

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here