Fontana KAMENI CVET u Sremskoj Mitrovici

0
68
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Image may contain: tree and outdoor

Sremska Mitrovica nema STOUNHENDŽ, egipatske PIRAMIDE, parisku katedralu NOTR DAM, rimsku fontanu želja DI TREVI, ali ima objekat ništa manje značajan, misteriozan, prebogat simbolima tajnih nauka…

Na FB stranici Oraculum se nalazi zanimljiv tekst o simbolici arhitekture ove fontane, a na Wikipedii su dve priče, legende, o njenom nastanku.

Deo srednjevekovne mistične filozofije simbolično predstavljene fontanom KAMENI CVET, koja čini jedinstvo religije, astrologije, magije i alhemije, objavio je u svojim radovima, pre više od 2oo godina Luis Alfons, Veliki Majstor francuske masonske lože orijentalnih templara pod nazivom MISTERIUM MAGNUM.

Fontana sazdana od kamena i od značenja

U gradskom parku Sremske Mitrovice postoji fontana koja simbolično predstavlja Univerzum i gradjanima Sremske Mitrovice je poznat kao fontana KAMENI CVET. Gradski park u centru grada prostorno je urađen tako da predstavlja filozofsko učenje KRISTIJANA ROZENKROJCA, osnivača Reda vitezova RUŽINOG KRSTA – ROZENKROJCERA. Znanje koje je bilo namenjeno samo izabranima i posvećenima, sadržavalo je tajne kabale, astrologije, magije i alhemije, a stranicama teksta koji sledi delimično objašnjavamo.

Dve glavne staze gradskog parka koje približno idu pravcima SEVER-JUG i ISTOK-ZAPAD (forma krsta) seku se na mestu gde se nalazi fontana. Fontana predstavlja RUŽU STVARANJA, gde žuti centar kod svake ruže simbolizuje prvobitno kosmičko spiritualno Sunce i Božanstvo iz kojega izviru svetovi. U sredini fontane nalazi se deo petougaonog obeliska koji predstavlja pet elemenata: materiju, energiju, prostor, vreme i duh, ili u istočnoj tradiciji – akašu. Petougaoni oblik, u osnovi cele konstrukcije predstavlja BOŽANSKU MUDROST, odnosno opredmećenu proporciju Zlatnog preseka.

Zlatni presek dobija se tako kada se jedna linija podeli na dva dela da se manji deo odnosi prema većem delu kao veći deo prema celini. Brojne geometrijske figure proizilaze iz Zlatnog preseka, pentagon, petokraka, spirale, arhitektonske gradjevine i predmeti dekorativne umetnosti. Odavno je utvrdjeno da je načelo Zlatnog preseka ukorenjeno u mnogim oblicima u prirodi.

„Gospod je mudrošću osnovao zemlju, utvrdio nebesa razumom.“ (Priče Solomunove glava 2, stih 19).

Pentagonalna podela Velikog kruga laticama cveta je objašnjena na sledeći način: iz sveopšteg jedinstva pet elemenata izrastaju latice, tačnije, listovi koji se dodiruju sa krugom na pet mesta. Krug predstavlja Kosmos-Univerzum, a povezanost listova sa krugom predstavlja neodvojivost Boga i Univerzuma.

Veliki poznavaoci Ezoterijskog učenja simboličnu vezu kruga sa prvih pet velikih listova objasnili bi na sledeći način:
1.BOG JESTE IZNAD SVAKE IDEJE – SAVRŠENSTVO.
2. BOG JESTE IZNAD SVAKOG BIĆA – MILOSRĐE.
3. BOG JESTE IZNAD SVAKE NAUKE – MISTERIJA.
4. BOG JESTE IZNAD SVAKE PRAVDE – ŽRTVA.
5. BOG JESTE IZNAD SVAKOG RAZUMA – PROVIDJENJE.

Neodvojivost Boga od prirode predstavlja filozofski pravac PANTEIZAM koji je zastupao jevrejski filozof Baruh Spinoza u svom čuvenom delu ETIKA. Iznad tih pet velikih listova povezanih sa krugom iz obeliska izbijaju pet malih, ne razvijenih, zakržljalih listova koji u celokupnoj projekciji fontane predstavljaju simbolični prikaz ZLA:
1. SATANA JE MRŽNJA PROTIV SVAKOG RAZUMA – BESMISAO.
2. SATANA JE MRŽNJA PROTIV SVAKE PRAVDE – DESPOTIZAM.
3. SATANA JE MRŽNJA PROTIV SVAKE ISTINE – LAŽ.
4 . SATANA JE MRŽNJA PROTIV SVAKOG BIĆA – NIŠTAVILO.
5 . SATANA JE MRŽNJA PROTIV SVAKE NAUKE – NE ZNANJE.
Izmedju tih malih zakržljalih listova nalaze se pet malih neuglednih bezobličnih tvorevina koje predstavljaju satanin pokušaj stvaranja sveta i kao što se vidi, ne predstavljaju nista ni formom, ni sadržajem ni lepotom. Razlozi za to proizilaze iz suštine Satanskog bića.

Iznad ovih malih listova, nalaze se pet lepih listova nešto manjih od onih koji se spajaju sa krugom. Ovih pet predstavljaju Bogo-Čoveka, pobednika smrti i zla, Spasioca, našeg Gospoda, Isusa Hrista, Biblijski Logos i u hrišćanskom učenju: VERU, NADU, LJUBAV, ISTINU I ŽIVOT VEČNI. (Čovek je bog na Zemlji, a Bog je čovek na Nebu). Ovo je učenje svih mističnih nauka i ezoterije srednjeg veka.

U konstrukciji fontane KAMENI CVET nalaze se još pet listova koji imaju vrhove savijene prema dole i predstavljaju blagotvorni silazak SVETOG DUHA prvo na našeg Gospoda a kroz njega i na sve nas.
1. SVETI DUH JESTE U ODNOSU SA ISTINOM – SVETLOST. Pravičnost.
2. SVETI DUH JESTE U ODNOSU SA BIĆEM – INTELIGENCIJA. Genije.
3. SVETI DUH JESTE U ODNOSU SA NAUKOM – NAPREDAK. Entuzijazam.
4. SVETI DUH JESTE U ODNOSU SA PRAVDOM – LJUBAV. Harmonija.
5. SVETI DUH JESTE U ODNOSU SA RAZUMOM – MUDROST. Lepota .

Iznad svih listova diže se četvorougani obelisk koji predstavlja četiri osnovna starogrčka elementa.

U kabalističkom sistemu (kabala – tajna nauka starih Jevreja) svojim izgledom Fontana KAMENI CVET povezana je sa prvim, najvišim sefirotom (brojem) na DRVETU ŽIVOTA (Oc Hajim), KETEROM, (što na hebrejskom znači KRUNA). Sam izgled fontane svojim oblikom veoma liči na krunu. KETER predstavlja izvor stvaranja, tačku gde život izvire iz dubine ne manifestovanog, AIN SOF AOR, praiskonski izvor beskonačne svetlosti, prastaro prastarog, prazninom ispunjenog beskonačnog haotičnog ništavila.

U mitologiji, KETER je spojen sa onim prvobitnim kreatorima koji izviru iz Ambisa naizgled beskrajnih voda ili prostora. Jedna kabalistička slika relevantna za KETER je „BESKONAČNI LIK“, slika ogromne glave i njenog odraza na površini mora koja se izdiže iz dubine mirnog mora dok kompletno ne ispuni prostor iznad horizonta.

Za individualnog tragača KETER je tačka u kojoj se postiže jedinstvo sa suštinom Božanskog i prima Krunu Miropomazanja. Kako je KETER u suštini bezobličan, uspostavljanje kontakta sa njim vodi postepenom rastvaranju separatnosti spajanjem sa unutrašnjom iskrom Božanskog.

Filozofski, kamen je cilj mnogih alhemičara i simbol je misterije čije rešenje leži samo unutar čovekove psihe, iako je to često skrivano iza slike pretvaranja običnih metala u zlato. Proces podrazumeva svođenje odvojenog oblika na PRIMARNU MATERIJU, koja je nedeljiva i celovita, sama za sebe. Ograničenja vremena bivaju srušena i onaj ko poseduje Kamen, ulazi u večnost. Alhemičar koji traga za spiritualnim tajnama ovo tumači kao mistično iskustvo susreta sa Bogom unutar sopstvene duše. Petougaoni kameni deo u osnovi cele konstrukcije, u sredini kruga, predstavlja FILOZOFSKI KAMEN alhemičara, KAMEN MUDROSTI, MUDROSTI KOJA JE JEDINSTVO LEPOTE I RAZUMA, koja je bila kod Boga i koju je imao „u početku stvaranja sveta“ kako je ranije navedeno u tekstu.

Uz sve napisano, petougaona osnova u konstrukciji predstavlja pet oblasti delovanja ljudskog razuma u procesu samosaznavanja, a to su: matematika, fizika, hemija, biologija i filosofija.

Taj isti oblik predstavlja kvintni krug pitagorine muzike sfera. Pitagora je tvrdio da planete svojim kretanjem proizvode određene tonove koje je nazvao muzika sfera.

Kepler je utvrdio da planeta Zemlja njišući se na svom putu oko Sunca proizvode tonove E – F ili MI – FA . Tonovi žica na gitari u direktnoj vezi su sa kvintnim krugom i tonom E koji kretanjem proizvodi planeta Zemlja. Prva najtanja žica je E jedan a najdeblja, gornja žica je E šest.

Vizuelno, Fontana KAMENI CVET doživljava se kao predstava harmonije i mira.

Saznanja ezoterijskog simbolizma u arhitekturi fontane u Sremskoj Mitrovici doprinose pozitivnom razvoju života posmatrača, bilo da je on na licu mesta, ili je posmatra na drugi način.

Ovo je sažetak teksta koji u izvornom obliku možete pročitati u komentarima FB stranice Oraculum. Tekst je Stevan Kovačić poželeo da podeli sa vama.

Wikipedia nudi dve drugačije legende o ovoj fontani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here