Društvena katarza

0
85

47.jpg

DRUŠTVENA KATARZA

Vaš um je u haosu. Taj haos treba iznijeti, učiniti ga dostupnim. Haotična muzika može biti od pomoći, zato ako meditirate uz haotičnu muziku ili ako haotično plešete, to vam može pomoći da izbacite svoj haos. Vi ćete teći sa time, nećete se bojati ispoljavanja. A ta haotična muzika može iznutra pogoditi vaš haotični um i iznijeti ga napolje. To će pomoći.

Rok, džez ili neka druga haotična muzika na neki način pomaže da nešto iz vas izađe napolje, a to nešto je bilo potisnuta seksualnost. Ja se zanimam za SVA vaša potiskivanja. Savremena muzika je znatno povezana sa vašom potisnutom seksualnošću. Ali tu postoji sličnosti. Stoga ja nijesam zainteresovan SAMO zbog vašeg potiskivanja seksa. Ja se zanimam za SVE vaše potisnute emocije – seksualne ili neseksualne. Rok muzika ili druga slična muzika ima prođu na Zapadu zbog hrišćanstva. Hrišćanstvo je dvadeset vjekova potiskivalo seksualnost. Oni su potiskivanjem prisiljavali seks da ide duboko unutar vas, tako da je svaki čovjek postao izopačena ličnost. Zato se Zapad mora osloboditi grijeha koji je hrišćanstvo nametnulo čovjeku, njegovom umu. Oni to ostvaruju kroz muziku, kroz ples, kroz haotično slikarstvo, haotičnu poeziju – u svim dimenzijama.

Na Zapadu se um na neki način mora osloboditi od dugih vjekova potiskivanja. Oni su vam to činili na svaki mogući način. Sve što je danas uticajno je haotično. To nije slučaj SAMO sa seksom. Postoje i mnoge druge stvari. Seks je temeljna stvar; on je veoma značajan: ali postoje i druge stvari. Vaš gnjev je potisnut, vaša tuga je potisnuta, čak je i sreća potiskivana.

Takav kakav je sada, čovjek je obuzdano biće. Njemu nije dopuštano… zaista, ništa mu nije bilo dopuštano. On je samo morao da slijedi pravila. On nije bio slobodna jedinka već je samo bio u ropstvu – tako je cijelo društvo samo jedan veliki zatvor. Zidovi su veoma suptilni: to su stakleni zidovi, providni. Ne možete ih vidjeti, ali oni postoje – oni su svugdje prisutni! Vaš moral, vaša kultura, vaša religija, sve su to zidovi. Oni su prozirni; ne možete ih vidjeti. Ali bilo kuda da krenete, bićete vraćeni. To stanje uma je neurotično. Cijelo društvo je bolesno! Zato ja toliko insistiram na haotičnoj meditaciji. Oslobodite se, izbacite sve ono što vam je društvo nametnulo – odbacite svaku situaciju koju vam je nametnulo. Izbacite to, oslobodite se svega toga, prođite kroz katarzu. Muzika pomaže.

Kada jednom budete mogli izbaciti sve što je bilo potisnuto, ponovo ćete postati prirodni, ponovo ćete biti dijete. A sa takvim djetetom se otvaraju mnoge mogućnosti. Sada ste veoma zatvoreni. Kada ponovo postanete dijete, tek tada će se vaša energija promijeniti. Tada ćete biti čisti, nevini, a sa takvom nevinošću i čistotom, transformacija je moguća.

Izopačene energije se ne mogu transformisati. Za to su potrebne prirodne i spontane energije. Zato ja toliko insistiram na izbacivanju nepotrebnog iz vas: tako da možete da izbacite društvo iz vas. Društvo je veoma duboko ušlo u vas. Ono vas NIGDJE ne ostavlja, ulazi u vas sa svake strane. Vi ste tvrđava, a društvo ulazi u vas sa svake strane. Politika i sveštenici su mnogo uradili da vas učine robovima. Vi nijeste slobodni, a čovjek može dospjeti do blaženstva samo kada bude sasvim slobodan. Da biste postali sasvim slobodni, cijelo društvo treba izbaciti iz vas, ali to ne znači da ćete tada postati anti-društveni element. Kada jednom odbacite društvo i postanete svjesni svoje unutarnje čiste slobode, tada možete živjeti sa društvom; nije potrebno da budete „anti“. Ali tada društvo ne može ući u vas. Možete se kretati kroz njega, možete djelovati u njemu, ali tada cijela stvar postaje psihodrama: vi glumite. Tada vas društvo ne može ubiti, ne može od vas stvoriti slugu: vi svjesno glumite u njemu.

Oni koji bivaju anti-društveni jednostavno pokazuju da i dalje pripadaju istom društvu. Svi anti-društveni pokreti na Zapadu su reakcionarni, nijesu revolucionarni. Vi se bunite protiv tog istog društva, samo ste na neki drugi način povezani sa njim. Stojite na glavi: to je sve. Vi upražnjavate shirshasana (položaj na glavi u jogi), ali vi ste ista osoba. Sve što vam društvo nameće, vi činite samo suprotno tome – ali i dalje slijedite to društvo. To neće pomoći. Ako ste „anti“, nećete otići dalje od društva. Vi ste dio njega. Ako društvo umre, umrijećete i vi. Pomislite na to što sada na Zapadu nazivaju establišment – društvo koje je utemeljeno – a alternativu tom društvu čine hipici, japiji ili drugi njima slični: oni bitišu kao DIO tog etablismana. Ako bi taj etablisman nestao, oni ne bi bili nigdje. Oni ne mogu bitisati sami od sebe; oni su samo reakcija.

Ne možete stvoriti društvo od hipika. Oni mogu bitisati samo kao alternativno društvo SA establišmentom – upravo kao njegova reakcija. Oni ne mogu živjeti nezavisno. Mada oni misle da su nezavisni, oni uopšte nijesu nezavisni. Oni žive protivno etablismanu. On je njihov izvor, njihov život. Kada jednom takvog društva ne bude, oni će biti izgubljeni, neće znati šta da rade i gdje da idu. Sve što rade je diktirano od tog utemeljenog društva. Oni se protive tome, ali pravac i uputstva dobijaju od tog društva. Ako taj etablisman kaže da treba nositi kratku kosu, vi ćete nositi dugu kosu. Ali ako ne bude takvog društva, šta ćete onda? Ako ono kaže da budete čisti, vi ćete ići prljavi. Ali ako nema tog društva, ni galame oko čistoće, vi nećete biti nigdje. Ako društvo kaže „ovo“, vi ćete raditi „ono“ – sasvim suprotno – ali i tako ćete slijediti etablirano društvo. Zato anti-društveni elementi nijesu revolucionarni. Oni su reakcionarni, dio su i proizvod istog društva – oni su ogorčeni protivnici tog društva.

Meditant, sanijasin, nije anti-društven: on je otišao DALJE od društva. On nije protivnik etablismenu, a nije ni za to, ali on to ne prihvata previše ozbiljno. On zna da je to samo igra; u tome se kreće nalik glumcu. A ako se kroz društvo možete kretati nalik glumcu na pozornici, to vas nikada neće doticati: ostaćete izvan svega toga. Zato nemojte biti ni za ni protiv toga. Ali kako da to ostvarite? To ćete postići samo ukoliko izbacite društvo iz SEBE. Ako je ono prisutno, postoje samo dva puta: slijediti to ili biti protiv. Ali vi ste u tome; vi ste zarobljeni. Prvo, osoba mora sebe očistiti od društva. Tada ćete po prvi put biti individualni. Sada to još nijeste: vi ste samo društvena jedinica.

Kada se društvo odbaci, kada se njegovo unutrašnje prisustvo izbaci, ponovo se vraćate u svoje djetinjstvo: postajete nevini. A ta nevinost je dublja od bilo koje dječije čednosti jer vi poznajete i pad i uspon. To je uskrsnuće. Vi ste postali iskusni, znate sve besmislice. Sada ste ponovo čisti. Ta čistota je postala hram za Božansko.

Kada budete mogli bez ikakve gorčine da izbacite duštvo iz sebe, a da nijeste protivnici ili uvučeni u neku reakciju, ako jednostavno možete izbaciti društvo iz sebe, u vas će ući Božansko. Sa društvom u vama, Božansko će ostati izvan vas; bez društva u vama, Božansko će ući: zato što Božansko znači Egzistencija. Društvo je ljudski, lokalni fenomen. Egzistencija je velika – beskonačna. Ona nije zavisna od čovjeka, morala, tradicije. Ona je povezana sa stvarnim korijenima Bića.

Osoba treba da bude izvan društva, a ne protivnik, zapamtite to. A taj haotičan metod vam može pomoći; to je katarza.

Osho

Knjiga tajni 2

Tekst: © Osho International Foundation
Izvor: OSHO Informativni centar Montenegro

Previous articlePut do slobode vodi kroz vrata opraštanja. – Lujza Hej
Next articleDa se ponovno rodim
"Moja poruka nije doktrina, nije filozofija. Moja poruka je svojevrsna alhemija, nauka preobražaja, zato samo oni koji su voljni da umru onakvi kakvi su sad, i da se ponovo rode u nečemu novom koje nijesu ni mogli pojmiti, trenutak je upravo sada... samo oni hrabri ljudi će biti spremni da slušaju jer je takvo slušanje riskantno. Slušajući, vi preduzimate prvi korak ka vlastitom preporođenju. Zato to nije neka filozofija od koje možete načiniti ogrtač i hvaliti se okolo sa tim. To nije neka doktrina u kojoj ćete naći zaključke za vaša uznemirujuća pitanja. Ne, moja poruka nije verbalna komunikacija. Ona je daleko riskantnija. To nije ništa drugo do umiranje i preporađanje."

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here