Uči od svakoga

0
57

Bio sam fasciniran kada sam krenuo autobusom iz Petrovca u Budvu. Takav primer Hajgensovog principa nisam nikada u životu video! Em što je bio jasan, em što je bio… prirodan!

Duvao je maestral i talasi su sa zapada, s leđa prilazili petrovačkim ostrvima. Postojana ostrva su zaustavljala milione litara uzburkane vode, ali su se spreda ipak formirali talasi i nastavljali svoj put ka Lučicama. Na krajevima ostrva su se videla dva jasna „izvora“ talasa koja su dalje prenosili energiju, baš kao što to i predviđa Hajgensov princip.

Da li je i on posmatrao neka ostrva ili je eksperimentisao u laboratoriji, to ne znam, ali znam da sam bio dirnut tim prizorom. On me je podsetio da se od prirode može mnogo toga naučiti. I ne smo od prirode, već od svakoga! Treba samo pažljivo da gledaš i slušaš.

LEAVE A REPLY