Biblijske izreke i citati

0
192

#BiblijskeIzrekeCitati #Citati #Biblija #Izreke #MudreMisli

Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini?
Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!

Jesti mnogo meda nije dobro, niti tražiti pretjerane časti.

Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.

Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.

Klevetnik izvrće dobro u zlo i baca ljagu na samu krepost.

Bolji je zalogaj suhog kruha s mirom, nego sa svađom kuća puna
žrtvene pečenke.

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.

San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.

Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad
sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

Bog stvori čovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.

U sretan dan uživaj sreću, a u zao dan razmišljaj: Bog je stvorio jedno kao i drugo, da čovjek ne otkrije ništa od svoje budućnosti.

“Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život“

Zato se raduj mladiću, za svoje mladosti, i veseli se u danima svog mladenaštva; idi putovima svog srca i slijedi želje svojih očiju; ali znaj da će ti za sve to suditi Bog.

Ako vladalac posluša riječ lažljivu, sve mu sluge postaju opake.

Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a naprasit čovjek počini mnoge grijehe.

Razumno srce stječe znanje, i uho mudrih traži znanje.

Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.

Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita; i tko ga je stekao, našao je blago.

Umilna riječ umnožava prijatelje, i jezik uljudan izaziva prijazne odgovore.

Ako želiš imati prijatelja, steci ga kušanjem, i nemoj se prebrzo u nj pouzdati.

Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara, i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje.

Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme, i ne skrivaj svoje mudrosti.

Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.

Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.

Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu, i ne uči je pakosti na svoju štetu.

Podsmjevač traži mudrost i ne nalazi je, a razumni lako dolazi do znanja.
Mudar čovjek stječe ugled,
i umnik je mio velikašima.
Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.
Ako se tko za svoje, osobito za ukućane , ne brine zanjekao je vjeru; gori je od nevjernika.
„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće; da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit će da me nađete – riječ je Jahvina.“
Jr 29, 11-14
“ Ako vas svijet mrzi,znajte da je mene mrzio prije vas.
Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,zbog toga vas svijet mrzi.“
(Iv15,18-19)
„A kada dođe Branitelj
koga ću vam poslati od Oca
-Duh istine koji od Oca izlazi-
On će svjedočiti za mene.
i vi ćete svedočiti
jer ste od početka samnom.“
(Iv15,26-27)
Sine moj, kad ti je mudro srce, i ja se od srca veselim;
i kliče sva moja nutrina kad ti usne govore što je pravo.Izreke 23:15,16

„Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno nece ici po tami, nego ce imati svjetlo koje vodi u zivot“ (Iv 8,12).

„Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno nece ici po tami, nego ce imati svjetlo koje vodi u zivot“ (Iv 8,12).

„Slava je čoveku da se okane svađe, a ko je god bezuman, upleće se.“ Priče Solomunove, 20:3.

Salomonove mudre izreke – Biblija

• Može li tko nositi oganj u njedrima a da mu se odjeća ne upali?
• Ne koristi krivo stečeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti.
• Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina
• Od ploda svojih usana nasitit će se svatko obilno, a ono što je rukama učinio, vratit će mu se.
• Luđaku se čini pravim njegov put, a mudar čovjek sluša savjete.
• Tko opravdava krivoga i tko osuđuje pravoga, obojica su mrski Jahvi.
• Čega se opaki boji, ono će ga stići, a pravednička želja se ispunjava.
• U luđakovim ustima je šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne.
• Zločinac rado sluša usne prevarene, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku.

Ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za sebe! Svakom je danu dosta njegove muke. – Biblija; Mt,6,4.
U ustima je luđaka prut za oholost njegovu, a čovjeku mudrome usne su njegove zaštita.
Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo,
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini
sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
(Kor 13, 4-8)
“Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lopovi potkopavaju i kradu; Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lopovi ne potkopavaju i kradu. Jer gdje je blago vaše, onde će biti i srce vaše.”

Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima.

Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
Sine moj, kad ti je mudro srce, i ja se od srca veselim;
i kliče sva moja nutrina kad ti usne govore što je pravo.Izreke 23:15,16

„Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno nece ici po tami, nego ce imati svjetlo koje vodi u zivot“

(Iv 8,12).

Samo u Bogu počiva tiho duša moja; od Njega mi dolazi spasenje; On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada. Samo u Bogu počiva tiho duša moja; jer mi od Njega dolazi nada On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada. U Boga je spasenje moje i slava moja. U Boga je spasenje moje i slava moja; tvrdu hridinu svoju, utočište svoje nalazim u Bogu.
Ti narode, uzdaj se uvijek u Njega! Izlijevajte pred Njim srca svoja; utočište je naše Bog!Djeca su čovječja samo dah, sinovi su gospodski samo varka; oni stanu na vagu gore, a svi skupa lakši su od daha.

1Ne oslanjajte se na nasilje! Ne stavljajte praznu nadu na otimačinu! Kad raste imetak, neka za njega ne prione srce!

Jedanput reče Bog o tom, dvaput sam to čuo: „da je moć u Tebe, Bože,

I da je dobrota u Tebe, Svemogući; jer Ti svakome plaćaš po djelima njegovim.

Psalam 62

Blaženi oni koji vjeruju a nisu imali prilike vidjeti.
Neka su ti mnogi poznanici,
a pouzdanik samo jedan od tisuću.
(Stari zavjet, Sirah 6,6)Neka te nitko ne omalovažava!
(Novi zavjet, Tit 2,15)

Neka tvoje oči gledaju u lice, i
neka ti je pogled uvijek prav.
(Stari zavjet, Izreke 4,25)

Ne gubite svoga pouzdanja!
(Novi zavjet, Hebreji 10,35)

Ne pravdaj se s bogatašem, da
se ne pokaže težim od tebe.
(Stari zavjet, Mudrosti 8,2)

Ne preziri tegobna rada
ni ratarskog posla.
(Stari zavjet, Sirah 7,15)Ne raznosi ono što ti je
povjereno, i nitko ti neće nauditi.
(Stari zavjet, Sirah 19,7)

Ne tlačite udovu ni sirotu,
ni došljaka ni uboga,
(Stari zavjet, Zaharija 7,10)

Neka bude vaše vladanje
bez pohlepe za novcem.
(Novi zavjet, Hebreji 13,5)

Očevi, ne ogorčujte svoje djece,
da ne postanu malodušna!
(Novi zavjet, Kološani 3,21; Efežani 6,4)Podajte caru carevo,
a Bogu Božje!
(Novi zavjet, Matej 22,21)

Poklonite se izdaljega!
(Stari zavjet, Izlazak 24,1)

S ljudima mudrima
boravi bez straha.
(Stari zavjet, Sirah 27,12)

Ustrajte u strogom odgoju!
(Novi zavjet, Hebreji 12,7)

Vaš govor neka bude:
da, da – ne,ne!
(Novi zavjet, Matej 5,37)

Časti liječnika čašću
koja mu pripada.
(Stari zavjet, Sirah 38,1)Dok si živ, kušaj narav svoju,
vidi što joj šteti, i to joj uskrati.
(Stari zavjet, Sirah 37,27)

Ispuni svoje dužnosti
prema ocu i majci!
(Novi zavjet, Matej 15,4)

Ne dajte svetinje psima!
(Novi zavjet, Matej 7,6)

Ne otkrivaj svoga srca
svakom čovjeku.
(Stari zavjet, Sirah 8,19)Ne počinjajte nepravde
u osudama!
(Stari zavjet, Zakonik 19,15.35)

Ne ostavljaj prijatelja
svoga, ni prijatelja očeva.
(Stari zavjet, Izreke 27,10)

Ne preziri starca čovjeka, jer
će i od nas neki ostarjeti.
(Stari zavjet, Sirah 8,6)

Ne povijaj se sa svakim vjetrom,
i ne idi po svakoj stazi.
(Stari zavjet, Sirah 5,9)

Ne primaj mito, jer mito
zasljepljuje oči mudrih, a
ugrožava stvar pravednih.
(Stari zavjet, Zakonik 16,19)

Ne sudite prerano!
(Novi zavjet, Korinćani I 4,5)Ne veseli se kada padne
neprijatelj tvoj.
(Stari zavjet, Izreke 24,17)

Neka svaki od vas ljubi svoju
ženu kao samoga sebe!
(novi zavjet, Efežani 5,33)

Neka tvoje oči gledaju u lice, i
neka ti je pogled uvijek prav.
(Stari zavjet, Izreke 4,25)

Ako misliš da si bez grijeha – to je još jedan grijeh! (1. Jovanova 1,8)

– Bog te nadahnjuje da živiš boljim životom i pokušaš ponovo kada padneš. Što više učiš, to više počinješ uviđati kako je grijeh glup i želiš činiti pravu stvar. (Efescima 2, 8-10)

– Prije nego što te primi na Nebo, Bog će potpuno obnoviti savršenstvo u tebi. (1. Korinćanima 15,51-53)

LEAVE A REPLY