Tigar i njegovi partneri

0
81


PARTNERI TIGRA

Pacov pokušava lukavstvom, ono što tigar postiže elegacijom i šarmom. Ovo je susret dvojice, kod kojih dolazi do razlike u mišljenju.

Bivoli imaju veoma živahan temperament. Tigar bi morao mnogo da se izmeni, kako ga miran nastup bivola ne bi razjarivao.

Tigrovi među sobom mogu biti prave umiljate mačke. Samo kad ne bi bilo jakih šapa, jer svako od ove dvojice želi da daje ton u društvu.

Zec
se ulaguje tigru. Njegovo blago biće stoji, doduše, u suprotnosti sa napadačkom prirodom tigra, ali kao što je poznato suprotnosti se privlače.

Zmajevi
su u mnogim oblastima nadmoćnije od tigrova. Ali one ne dopuštaju, da se ova nadmoćnost oseti. Tigar to voli I tako se ostvaruje dobra veza.

Zmije
snazi tigra suprotstavljaju veću dozu mudrosti. To nije uvek dobro i može da dovede do novih većih razlika.

Konj
voli neobuzdani temperament tigra. Konj je za sporazumevanje, a tigar ga sluša. Tako se stvara održiva zajednica u borbi za život.

Koza
je potpuno prilagodljiva, ali tigrova bučnost budi njenu želju za kritikom. Tako ubrzo dolazi do grubih rasprava. I koza odlazi.

Majmuni
teraju šegu i sa tigrom, koju ovaj u počektu shvata kao humor. Ali čim majmuni preteraju, gotovo je sa tigrovom dobroćudnošću.

Petao
ima isti ponos kao tigar. Moglo bi doći do svađe, samo kada mu naiđe bes i kada pred uzvišenim tigrom želi da se pokaže nadmoćan.

Pas
se može podrediti, ako je naučio da ceni format svog partnera. Tigar će vremenom uz psa postati mirniji i uravnoteženiji.

Svinja
nema temperament tigra. Ali ona svoje često preuranjeno pričanje kompenzira velikim razumevanjem. Da li je to tigru dovoljno?

Izvor: http://kineskihoroskop.blogspot.com/2010/09/tigar.html

LEAVE A REPLY