Pacov i njegovi partneri

0
105

Pacovi se među sobom veoma vole, nežno se igraju jedni sa drugima. Ne pričinjavaju bol, ali ponekad strast proključa.

Bivol nije bezuslovni tip pacova, jer ne može da voli život tako temperamentno. I pored toga pacov kod bivola nalazi sigurnost.

Tigrovi su za pacova ubedljivi zbog svoje srdačnosti. Ali oni žele da dominiraju. Na žalost, pacov teško popušta—loša partija.

Zec može lako da razbesni pacova svojom mirnom prirodom. Voli se kuća i dom, ali zbog para može doći do kraha.

Zmaj je idealni partner za pacova, jer se dopunjavaju, pre svega na duhovnom polju. Brak između ovo dvoje počiva na pravom drugarstvu.

Zmija je za pacova zagonetno biće, koje mu se nikada u potpunosti ne otvara. Ali često nalaze iste interese i onda može da bude dobro.

Konj kod pacova ne nailazi uvek na dobar prijem. Oni se rado upuštaju u avanture, a pritom može poći do đavola sav profit kome pacov teži.

Koza je za pacova često suviše zatovrena; ona kaže samo ono što smatra za neophodno. Oboje imaju puno zajedničkog, ali to nije dovoljno.

Majmun je za pacova idealan životni partner, u svakom pogledu vredan ljubavi i pažnje. Samo što pacov mrzi majmunove neobične šale.

Petao je za pacova strastveni partner, koji ponekad iz čista mira započne svađu. Na žalost, petao često previše zahteva od svog pacova.

Pas je najbolji prijatelj pacovu, jer unosi malo mira u njegov dom. Tu jedva da ima svađe, a prihodi se dele bratski.

Svinja je za pacova ponekad preosetljiva. Ali se na duhovnom polju nalaze na istoj talasnoj dužini. I u materijalnom pogledu su istomišljenici.

Izvor: http://kineskihoroskop.blogspot.com/2010/09/pacov.html

LEAVE A REPLY