Um i olujni okean

50

1432215759.jpg

Swamiananda i njegov učenik Ranga, tumarali su plažom pored okeana. Bilo je hladno i vetar je snažno duvao iznad okeana, podižući veoma visoke talase.

Nakon nekog vremena, Swamiananda stane, pogleda svog učenika i upita: „Na šta te podseća uzburkani okean?“
„Podseća me na moj um, na moje nemirne misli“, odgovori Ranga.

„Da, olujni okean je kao um, i talasi su misli. Um je neutralan poput vode. Nije ni dobar, ni zao. Vetar uzrokuje talase, kao što želje i strahovi proizvode misli“, reče Swamiananda.

„Ne bih hteo da budem u čamcu, u sredini okeana po ovakvoj oluji“, reče Ranga.
„Tamo si sve vreme“, odgovori Swamiananda i nastavi: „Većina ljudi je na čamcu bez krme u sredini uzburkanog okeana, čak i ako to ne shvataju. Um većine ljudi je veoma nemiran. Misli svakakvih oblika dolaze i odlaze neprekidno, komešajući um kao talase okeana.“

„Da“, prekinu ga Ranga: „Ne moraš da mi govoriš. Ovo je razlog zašto sam sa tobom. Želim da smirim talase mog uma.“

Swamiananda je gledao Rangu neko vreme, nasmejao se i rekao: „Ti ne moraš da smiruješ okean držeći vodu, ne moraš zaustavljati vodu. Ono što je potrebno jeste da zaustaviš vetar. Vetar je sačinjen od tvojih misli, želja i strahova. Ne puštaj im da ti vode život. Nauči ih kontrolisati tako da kontrolišeš svoju pažnju. Tada, okean tvog uma postaje miran.“

„A kako da to uradim?“

hrist

„Recimo da je moguće za okean da se ne obazire na vetar, šta bi se dogodilo onda?“, upita Swamiananda.
„Talasi bi prestali. Ali, niko ne može da prekine vetar.“
Swamiananda ga pogleda tajnovito se smešeći i reče: „Zašto ne? Vetar, okean i misli su svi unutar uma. Kada možeš da kontrolišeš um, možeš da kontolišeš sve unutar njega. Zato prvo moraš da kontrolišeš svoj um, što znači da moraš kontrolisati svoju pažnju.“

„Dobro učitelju“, odgovori Ranga: „To je ono što pokušavam da radim. Ti kažeš da ko god da kontroliše svoj um može da kontroliše i vetar. Možeš li ti da uradiš to?“


„Prvo nauči da smiriš okean svog uma, a onda vidi možeš li da smiriš okean. Bolje je naučiti kontrolisati um, nego uživati mentalne trikove. Kada smiriš um, sve je smireno.“


Preuzeto sa:
awakeningtimes.com

Prevod: Saša Iris Pavan

Iris Pavan Sveprisutno nitko i ništa, koje se odražava kao djevojka od 22 godine, porijeklom iz Hrvatske. Prevođenje i pisanje neke su od ekspresija koje se spontano izražavaju kroz Iris.

 

PODELI

POSTAVI ODGOVOR