Kako razviti MISAONU MOĆ?

24

1451906977.jpg

  • Sticanje misaone moći moralnom čistotom

Čovek koji govori istinu i poseduje moralnu čistotu uvek ima moćne misli. Ako čovek čija je misao veoma moćna progovori jednu reč, to će imati ogromnog uticaja na umove drugih. Vrline kao što su iskrenost, ozbiljnost i marljivost su najbolji izvori mentalne moći.

Čistota vodi u mudrost i besmrtnost.

Postoje dve vrste čistote: unutrašnja ili mentalna, i spoljašnja ili fizička.
Mentalna čistota je važnija. Fizička čistota je takođe potrebna. Uspostavljanjem unutrašnje mentalne čistote postiže se radost i usredsređenost uma, kontrola nad čulima i spremnost za realizaciju svog JA.

  • Sticanje misaone moći koncentracijom

Nema ograničenja za moć ljudske misli. Što je ljudski um više koncentrisan, to se više moći dovodi u jednu tačku. U slučaju ljudi sa normalnim umovima, zraci uma su raspršeni. To je raspršenost mentalne energije u raznim pravcima. Da bi se postigla koncentracija, ti raspršeni zraci se moraju sakupiti vežbom koncentracije, a zatim um usmeriti ka univerzumu. Razvijajte pažnju i imaćete dobru koncentraciju. Neka vam um bude bistar. Budite uvek radosni. Samo tada ćete uspeti da se koncentrišete.

  • Sticanje misaone moći organizovanim mišljenjem

Uništite zaludno mišljenje. Uzmite neku temu i razmišljajte o njoj sa različitih aspekata i gledišta. Kada na taj način mislite o jednoj temi, ne dopuštajte drugim mislima da uđu u svesni deo uma. Vratite um ponovo na izabranu temu. Stalno iz početka, vraćajte um na temu. A onda uzmite sledeću temu.
Ovakvom vežbom ćete razvtti organizovano mišljenje. Mentalne slike će dobiti na snazi. Postaće jasne i oštre. Kod ljudi koji nisu svesni moći svojih misli, mentalne slike su izobličene i nejasne.

  • Sticanje misaone moći putem volje

mocne misliSvaka odbačena čulna misao, svako odolevanje pred iskušenjem, svaka zadržana gruba reč, svaka osnažena uzvišena težnja vam pomaže da razvijete snagu volje ili snagu duše i približava vas cilju.
Ako vam je lakše možete da ponavljajte mentalno sa osećanjem: “Moja volja je moćna, čista i nepopustljiva. Pomoću svoje volje mogu sve da uradim. Ja imam nepobedivu volju.”

Volja je dinamička snaga duše. Kada ona operiše – sve mentalne moći, kao što su moć prosuđivanja, moć pamćenja, moć shvatanja, moć konverzacije, moć razuma, moć rasuđivanja, moć zaključivanja – sve to automatski funkcioniše.

Volja je kralj svih mentalnih moći. Kada postanu čiste i nepopustljive, misao i volja mogu stvarati čuda. Za čoveka snažne volje ništa nije nemoguće.

Recimo, želite da se rešite neke stare navike koja vam u suštini ne prija.
Kafa. Kada napustite staru naviku ispijanja kafe, vi već stičete, do određenog stepena, kontrolu nad čulom ukusa jer ste uništili jednu „naviku“ i odstranili želju za njom. Ako se oslobodite truda koji ulažete u kupovinu kafe i navike da je konzumirate, steći ćete određeni mir. Energija koja se nalazi u želji za kafom i koja vas je uznemiravala, sada će biti preobražena u snagu volje.

Ako pobedite jednu želju, steći ćete određenu snagu volje! Ako pobedite petnaest ovakvih želja, vaša snaga volje će postati petnaest puta veća. I ta pobeda, koja povećava snagu volje, će vam pomoći da ovladate i ostalim željama.

Neuznemireno stanje uma, uravnoteženost, vedrina, unutrašnja snaga, sposobnost da se uspešno obave teški poslovi, uspešnost u svim zadacima, uticaj na ljude, magnetična i dinamična ličnost, magnetična aura lica, sjaj u očima, čvrst pogled, moćan glas, dostojanstven hod, nepopustljiva volja, neustrašivost itd. su neki od znakova ili simptoma koji ukazuju na razvoj volje kod čoveka.

Kako do jasnog mišljenja?

Mentalne slike običnog čoveka su uglavnom veoma izobličene. On ne poznaje duboko razmišljanje. Njegove misli su haotične. U njegovom umu je prisutna prilična konfuzija.
Samo mislioci, filozofi i jogiji imaju jasno definisane i oštre mentalne slike. Vidoviti ih mogu videti vrlo jasno. Oni koji vežbaju koncentraciju i meditaciju razvijaju jasne mentalne slike.
Većina vaših misli nema dobar oslonac. One brzo dolaze i odlaze i zbog toga su neodređene i nedefinisane. Te slike nisu jasne, snažne i precizne.

misaoni balon

Treba ih osnažiti preciznim, kontinuiranim i dubokim mišljenjem. Pomoću dubokog razmišljanja i meditacije, smirite misli i iskristališite ih u preciznu formu. Tada će filozofska ideja postati stabilna.

Ispravnim mišljenjem, rezonovanjem, samoposmatračkim razmišljanjem i meditacijom, razjasnićete sebi svoje ideje. Tada će nestati svaka zbunjenost. Misli će se smiriti i stabilizovati.
Mislite jasno. Razjašnjavajte sebi svoje ideje stalno iznova. Budite samoposmatrači u samoći. Pročistite svoje misli do značajnog stepena. Utišajte misli.

Ne dopustite umu da žubori. Dopustite jednom misaonom talasu da se pojavi, a onda da se lagano smiri.
Zatim dopustite sledećoj misli da se pojavi. Odstranite sve strane misli koje nemaju nikakve veze sa temom koju obrađujete u datom trenutku.

Duboko i originalno razmišljanje

POSTAVI ODGOVOR