Slika koja predstavlja mene

Mape života

Primena mape uma za prikaz funkcionisanja ljudske memorije, autor: Časlav Mančić

Mape uma

Skorašnji članci