sreda, januar 24, 2018

Od mene zavisi

Primena mape uma za prikaz funkcionisanja ljudske memorije, autor: Časlav Mančić

Mape uma

Skorašnji članci