utorak, oktobar 25, 2016

Najnoviji članci

Kao što ne postoje savršeni ljudi, ne postoje niti savršeni parovi

Postoje parovi koji na bolji i konstruktivniji način rješavaju svoje nesuglasice. Vještine komuniciranja u partnerskim odnosima se uče, a najbrže se svladavaju onda kada...

Kako držati bes pod kontrolom

Držati svoju narav i bes pod kontrolom može biti veliki izazov. Koristite jednostavne načine za kontrolu besa – od pravljenja pauze da se „izduvate“...

Šta je inteligencija i kako se meri?

Ljudska inteligencija je kompleksna mentalna sposobnost koja se odnosi na način našeg razumevanja, planiranja, rešavanja problema i učenja. Obično ljudi povezuju inteligenciju sa akademskim...

Soiširo Honda: Čovek sa gorućom željom za uspeh

Konačno je došao dan kada je napravio prototip koji je hteo da pokaže Tojoti, ali su ga odmah odbili, jer se njegov proizvod nije...

Živeti u sadašnjosti

Mohanđijevo učenje: “Živi u sadašnjosti. Deluj u sadašnjosti.” Iako se dosta govori o duhovnoj praksi življenja u sadašnjosti, do informacija o tome zašto bi trebali...